La totalitat de l'alumnat de l'Escola de Música que s'ha presentat a les proves d'accés al diferents conservatoris professionals ha obtingut plaça en la convocatòria de juny o setembre.

En total han sigut 15 els alumnes que han accedit als conservatoris de Velluters, Quart de Poblet i Catarroja, així com d'altres que han optat per continuar els estudis en la nostra escola, on tenen la possibilitat de realitzar els dos primers cursos d'ensenyaments professionals. Les especialitats instrumentals per les quals han obtingut plaça han sigut trompa, clarinet, saxo, trombó, trompeta, flauta, violí, violoncel i viola.  Tot l'alumnat s'ha format en L'Artística Manisense i, en funció de l'instrument, forma part de la Banda Juvenil o de la Jove Orquestra Simfònica.

Les classes de l'Escola de Música començaren el passat 17 de setembre, i actualment ofereix classes a alumnes a partir de l'any d'edat amb les classes de música per a bebés basades en la metodologia Willems (1 i 2 anys), Jardí Musical (de 3 a 6 anys) i classes preparatòries (6 i 7 anys). El centre ofereix així mateix el programa d'ensenyaments elementals i d'ensenyaments professionals, a més de classes de batucada.